”Allahun e madhëron ç’gjendet në qiej dhe në Tokë! Ai është Ngadhënjyesi, i Urti! {EL-SAFF 1}

207-800

”Allahun e madhëron ç’gjendet në qiej dhe në Tokë! Ai është Ngadhënjyesi, i Urti!

{EL-SAFF 1}

Ajeti tregon, së pari , madhështinë dhe krenarinë e Allahut të Lartësuar. Ai është Ngadhënjyesi, paratë Cilit janë nënshtruar të gjitha krijesat. Çdo gjë që ndodhet në qiell dhe në Tokë i bën tesbih Atij, duke e lavdëruar dhe duke iu lutur për nevojat e tyre. Allahu është i Urti, që ka përcaktuar dhe ligjëruar çdo gjë me urtësi.

Shkëputur nga Tefsiri i Abdurrahman ibn Nasir El sa’dij.

 

Postimi i radhës

Milingona dhe Mjalti

Rrugës duke ecur milingona pa një copë mjalti. U ndal, e provoi dhe deshi të …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *