Shtëpia / Libri “Zadul Mead” (Vëllimi.4 i plotë i korrektuar)