Namazet Farz

1 – Pesë kohët ditore

2 – Namazi i Xhumasë

3 – Namazi i Xhenazes (namazi i xhenazes është farzi kifaje).