Shtëpia / Hadithe Kudsij (page 4)

Hadithe Kudsij

HADITH KUDSIJ 10

  Nga Ebu Hurejre (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: Allahu thotë: “Agjërimi është Imi dhe Unë shpërblej për të. Agjëruesi i lë ngashërimet seksuale, ushqimin dhe pirjen për hir Tim. Agjërimi është mburojë, …

Lexo më shumë »

HADITH KUDSIJ 9

  Nga Ebu Hurejre (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: Gjëja e parë për të cilën do të japë llogari robi (i Allahut) në Ditën e Ringjalljes është namazi. Nëse i ka kryer namazet …

Lexo më shumë »

HADITH KUDSIJ 8

Nga Ebu Hurejre(Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: Namazi i atij që nuk e ka kënduar thelbin e Kuranit (suren Fatiha) gjatë faljes është i paplotësuar (i mangët) dhe i ka përsëritur këto fjalë …

Lexo më shumë »

HADITH KUDSIJ 7

Nga Ukbe ibën Amiri (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se ka thënë: e dëgjova të Dërguarin e Allahut (paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të) duke thënë: Zoti kënaqet me bariun, i cili thërret ezanin për namaz dhe falet në majë të bjeshkës. Pastaj All-llahu thotë: “Shiheni …

Lexo më shumë »

HADITH KUDSIJ 6

Nga Ebu Hurejre (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se ka thënë: E dëgjova të Dërguarin e Allahut (paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të) duke thënë: Prej njerëzve të parë ndaj të cilëve do të shpallet dënimi në Ditën e Gjykimit do të jetë dëshmori (shehidi). Ai …

Lexo më shumë »

HADITH KUDSIJ 5

  Nga Ebu Hurejre (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: Allahu i Bekuar dhe i Lartësuar tha: “Unë jam aq i pasur, saqë nuk kam nevojë për të pasur aleat (shok, ortak). Prandaj kush …

Lexo më shumë »

HADITH KUDSIJ 4

  Nga Ebu Hurejre (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: Allahu tha: “Bijtë e Ademit shajnë kohën, ndërsa Unë jam koha, në dorën Time është nata dhe dita.” (Buhariu nr. 6181, Muslimi nr. 2246)

Lexo më shumë »

HADITH KUDSIJ 3

Nga Zejd ibën Halid xhuheniu (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se ka thënë: Na priu i Dërguari i Allahut (paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të)në namazin e mëngjesit në vendin e quajtur Hudejbije, pasi kishte rënë shi tërë natën. Kur e kryem faljen, i Dërguari i …

Lexo më shumë »

HADITH KUDSIJ 2

Nga Ebu Hurejre (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: Allahu i Lartësuar ka thënë: “Biri i Ademit më mohoi dhe nuk kishte të drejtë ta bëjë këtë gjë. Dhe ai më ofendoi duke mos …

Lexo më shumë »

HADITH KUDSIJ 1

  Nga ebu Hurejre (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: Allahu kur e përfundoi krijimin, shkroi (rregullin) për Veten e Tij duke e shkruar në librin e shtruar para Vete: “Mëshira Ime tejkalon hidhërimin …

Lexo më shumë »